Журито на FMC ще бъде съставено от международни специалисти в изброените състезателни категории, произхождащи от страни по целия свят. За всички три състезателни категории е съставено отделно жури, което ще прослуша, прегледа и оцени всяка творба, участваща в конкурса. Ролята на журито е да избере из между всички участници 7 финалиста във всяка категория и един абсолютен победител в нея. На финалистите в определените категории ще предложи обратна връзка под формата на писмена оценка на техните творби като цененен фийдбек за тяхното усъвършенстване.

NEWS