Наградата за ФМН е во износ од 9 500 Евра

Музика – Гранд награда за победникот на ФМН е во вредност од 3,500 Евра

Финалниот победник на музичкиот натпревар добива

Видео – Гранд награда за победник во филмскиот натпревар ФМН кој добива парична награда во вредност од 3000 Евра

Апсолутен победник во филмскиот натпревар добива:

Видео награди и предмети

Графички натпревар – Гранд награда за победникот на ФМН во вредност од 3000 Евра

Апсолутниот победник на графичкиот натпревар ќе добие: