Ataru Mukaezato

Japan

Narodil sa na jednom z Okinawských ostrovov s názvom Ishigaki ktorý je populárny v Japonsku a známy celosvetovo svojim umením a hudbou. Pracuje ako muzikant, skladateľ a hudobný producent. Spolupracoval s veľmi známymi a ocenenými japonskými hudobníkmi ako BEGIN, Kiror, Rimi Natukawa a veľa ďalších. Skomponoval hudbu pre filmy hlavne pre filmových tvorcov z Okinawy.

NEWS