Ceny pre FMC v celkovej hodnote 9500 Eur

HUDBA – Grand cena pre víťaza FMC v hodnote 3500 Eur

Absolútny víťaz hudobnej súťaže získava

VIDEO – Grand cena pre víťaza filmovej súťaže FMC v hodnote 3000 Eur

Víťaz video kategórie získava

Grafika – Grand cena pre víťaza sprievodnej grafickej súťaže v hodnote 3000 Eur

Cena pre víťazný návrh alebo dizajn