FAQ

Tu nájdete odpovede na niektoré často kladené otázky

Q: Aké skladby, hudobné diela je možné zapojiť?

Do hudobnej súťaže môžete zapojiť svoje originálne hudobné diela, pesničky vo všetkých štýloch a žánroch vhodné na využitie vo filme, TV, videu, reklamných spotoch, videohrách.

Q: Musí byť moja skladba do súťaže nahraná v štúdiovej kvalite?

Nie vaša skladba nemusí byť v štúdiovej kvalite a môžete ju zapojiť v takej forme a kvalite v akej je pre vás možné ju nahrať.

Q: Bude porota hodnotiť kvalitu nahrávania, produkcie mojej skladby?

Nie kvalita nahrávky alebo produkcie nie je kritériom pri hodnotení vašej skladby. Každá skladba bude samostatne počúvaná a analyzovaná. Dôležitá je skladba a váš autorský podpis ktorý ju odlíši od konkurencie.

Q: Ako je možné zaplatiť za registrovanie mojej skladby? Môžem poslať peniaze aj bankovým prevodom?
Pre platbu je možné využiť Paypal alebo použiť ľubovoľnú kreditnú alebo debetnú kartu. Platba sa zobrazí vo vašom výpise vo vašej mene. Iná forma platby ako napríklad poštovou poukážkou, šekom alebo prevodom na účet nie je možná.

Q: Môžem do súťaže poslať viac ako jednu skladbu? Dostanú sa všetky moje skladby k porote?
Áno samozrejme do súťaže je možné zapojiť ľubovoľný počet autorských skladieb. Pre každú registrovanú skladbu do súťaže platí rovnaký proces spracovania, distribúcie a hodnotenia medzinárodnou porotou.

Q: Môžem do súťaže zapojiť skladbu, ktorá už bola verejne prezentovaná alebo vydaná na CD?
Áno, do súťaže je možné zapojiť aj skladby verejne prezentované alebo vydané na CD.

Film, Video súťaž

Q: Aký typ filmu, videa je možné zapojiť do tejto kategórie?

Do súťaže môžete zapojiť svoj Celovečerný, krátky Film, Video, Hudobný videoklip, Svadobné video, TV produkciu s originálnou hudbou v akomkoľvek žánri, dĺžke a roku výroby.

Q: Neviem sa rozhodnúť, ktorý zo svojich krátkych filmov zapojiť. Môžem do súťaže prihlásiť viac ako jeden film?

Do súťaže je možné zapojiť ľubovoľný počet krátkych filmov, videí. Pre každé registrované audiovizuálne dielo do súťaže platí rovnaký proces spracovania, distribúcie a hodnotenia medzinárodnou porotou.

Q: Môžem do súťaže zapojiť svoj krátky film nakrútený na mobilný telefón?

Áno samozrejme do súťaže môžete zapojiť filmy nakrútené akoukoľvek technikou.

Q: Musí byť môj film nakrútený na profesionálnu  kameru a využívať filmovú techniku?

Naša súťaž akceptuje všetky filmy a videa bez rozdielu toho,  aký hardware a vybavenie mali autori k dispozícii na jeho realizáciu a nakrútenie.

Q: Pre obmedzený rozpočet môj film neobsahuje pôvodnú hudbu, ale využíva free sample a audio knižnice. Môžem ho do súťaže zapojiť?

Áno vo filmovej kategórii nie je podmienkou pôvodne skomponovaná hudba, ale pôvodný film, ktorý bude predmetom hodnotenia.

Q: Môj film vznikol pred troma rokmi. Existuje nejaké časové obmedzenie či podmienka kedy bol film vytvorený?

Nie zapojiť je možné filmy bez obmedzenia roku výroby.

Q: Môj film je verejne dostupný a nahraný na YouTube. Môžem ho v takom prípade do vašej súťaže prihlásiť?

Áno do súťaže je možné prihlásiť akýkoľvek krátky film, bez rozdielu toho či je alebo nie je verejne publikovaný.

Sprievodná súťaž Grafika

Q: Čo je to grafický vizuálny balík FMC?

Grafický balík FMC je vašou predstavou vizuálnej identity FMC a môže obsahovať rôzne návrhy napríklad pre: oficiálny poster, banner, leták, brožúru, logo, PR materiál, predmety s hudobnou tematikou pre hudobníkov a muzikantov alebo niečo úplne iné.

Q: Koľko návrhov má môj grafický vizuálny balík FMC obsahovať?

Váš grafický vizuálny balík môže obsahovať ľubovoľný počet návrhov.

Q: Koľko grafických vizuálnych balíkov FMC môžem do súťaže zapojiť a aká je výška reg. poplatku za návrh?

Do súťaže môže účastník prihlásiť jeden grafický vizuálny balík FMC. Účastnícky poplatok je 30€

Q: Ako sa dozviem že ste môj návrh dostali spolu s registračným poplatkom?
Po úspešnej registrácii od nás obdržíte potvrdzujúci email o registrácii a zaplatení účastníckeho poplatku spolu s vaším referenčným číslom.

Q: Od kedy je možné prihlásiť sa do súťaže?
Registrácia do súťaže je otvorená. Registračný formulár nájdete tu: Viac info a pravidlá sú dostupné na našej stránke tu:

Q: Môžem do súťaže v rámci mojej predstavy vizuálneho balíka FMC zapojiť aj PR predmety ručnej výroby, ktorého funkčné modely som pre vás vyrobil? Ak áno je potrebné ho poslať poštou?

Zapojiť je možné každý originálny návrh či výrobok. Hotový model stačí odfotiť, zahrnúť do vášho balíka, nahrať počas registrácie a poslať elektronicky.