Film Music Contest

Nižšie nájdete aktualizovanú verziu pravidiel pre nový ročník našej súťaže.

Oficiálne pravidlá pre FMC 2020

 

Pravidlá pre všetkých autorov:

 

 1. FMC je určená všetkým hudobným skladateľom z rôznych častí sveta bez vekového či národnostného obmedzenia.
 2. Súťažná hudobná skladba musí byť výsledkom autorovej práce a nesmie porušovať žiadne autorské práva, alebo práva tretej strany.
 3. Do súťaže je možné zapojiť ľubovoľný počet skladieb vyplnením online formulára, zaplatením registračného poplatku a nahratím skladby v registračnom formulári.
 4. Autor, ktorý chce do súťaže zapojiť viac svojich skladieb vyplní pre každú z nich registračný formulár samostatne a zaplatí poplatok.
 5. Akceptované budú skladby výlučne vo formáte mp3 s kompletne vyplnenými údajmi o skladbe a autoroch v registračnom formulári.
 6. Do súťaže je možné zapojiť hudobné kompozície s maximálnou dĺžkou 6 min. Ak je vaša kompozícia dlhšia skráťte ju prosím pred registráciou do FMC na požadovanú minutáž. To platí pre všetky kategórie okrem kompozície pre film Kerama Blue, kde je maximálna minutáž určená dĺžkou videa a to 4:01 a kategórie Elektronická hudba k filmu Perpetual Motion, kde je maximálna dĺžka určená dĺžkou videa a to 8:02
 7. Originálna hudba pre film Kerama Blue:
  Vyplň registračný formulár a zaplať účastnícky poplatok. Na mail dostaneš potvrdzovací email s tvojím unikátnym ID číslom a link kde si môžeš film stiahnuť.
  Keď bude tvoja kompozícia hotová, vráť sa na stránku našej súťaže do sekcie nahrať hudbu tu: Vyplň svoje meno, zadaj ID kód a nahraj hudobnú stopu pre film vo formáte mp3. Po úspešnom nahratí ti príde potvrdzovací email. Následne sleduj našu stránku a sociálne média pre info updaty a počkaj si na oficiálne vyhodnotenie
 8. Elektronická hudba k filmu Perpetual Motion:
  Vyplň registračný formulár a zaplať účastnícky poplatok. Na mail dostaneš potvrdzovací email s tvojím unikátnym ID číslom a link kde si môžeš film stiahnuť.
  Keď bude tvoja kompozícia hotová, vráť sa na stránku našej súťaže do sekcie nahrať hudbu tu: Vyplň svoje meno, zadaj ID kód a nahraj hudobnú stopu pre film vo formáte mp3. Po úspešnom nahratí ti príde potvrdzovací email. Následne sleduj našu stránku a sociálne média pre info updaty a počkaj si na oficiálne vyhodnotenie
 9. Všetky riadne registrované skladby spĺňajúce základné kritéria a pravidlá súťaže budú doručené panelu porotcov FMC. Porota bude tvorená medzinárodnými odborníkmi z hudobnej oblasti.
 10. Po uzatvorení registrácie panel porotcov vyberie 7 finalistov, z ktorých určí absolútneho víťaza grand ceny súťaže. Viac o cene pre absolútneho víťaza tu
 11. Porota a hlavný organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť prvé miesto v akejkoľvek zo súťažných kategórii a to v prípade ak nebudú splnené kvalitatívne nároky a naplnené kritéria hodnotenia. Porota v tomto prípade odmení len druhé a tretie miesto.
 12. Pre všetky hudobné skladby a originálne kompozície zapojené do našej súťaže platí: Súťažiaci je výhradným vlastníkom svojej skladby a rovnako k nej vlastní všetky autorské práva. Prihlásenie skladby do súťaže v žiadnom prípade neovplyvní a nezmení túto skutočnosť
 13. V kategórii hudba pre film Kerama Blue a Elektronická hudba k filmu Perpetual Motion. Ste výhradným vlastníkom práv vašej hudobnej kompozície. Je však zakázané zdieľať film s vašou hudbou tretím osobám alebo nahrať ho online na video platformy ako YouTube, Vimeo atd. Film v súťaži je k dispozícii výhradne pre účely súťaže. Akékoľvek zdieľanie mimo súťaž bez súhlasu autorov filmu je porušením autorských práv.
 14. Registrovaný súťažiaci budú od organizátora súťaže dostávať najdôležitejšie informácie a novinky o FMC na ich mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako hlavný komunikačný kanál. V prípade výhry, či postupu do finále budú kontaktovaný na túto adresu. Je preto v záujme súťažiaceho kontrolovať a sledovať správy o súťaži.
 15. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí, že bude rešpektovať a riadiť sa pravidlami tejto súťaže, ich revíziami. bude akceptovať výsledky a hodnotenia poroty, ktoré sú nemenné a záväzné.

NEWS