Film Music Contest

Pravidlá medzinárodnej hudobnej súťaže FMC

 1. FMC je určená všetkým hudobným skladateľom z rôznych častí sveta bez vekového či národnostného obmedzenia.
 2. Súťažná hudobná skladba musí byť výsledkom autorovej práce a nesmie porušovať žiadne autorské práva, alebo práva tretej strany.
 3. Prirodzené akustické nástroje, midi zvuky, alebo nástroje zo zvukových knižníc, elektronické alebo prirodzené zvuky a ruchy môžu byť použité na základe autorských práv a regulácii.
 4. Do súťaže je možné zapojiť (prihlásiť) pôvodnú inštrumentálnu skladbu (bez spievaného textu).
 5. Do súťaže je možné zapojiť ľubovoľný počet skladieb vyplnením online formulára, zaplatením registračného poplatku a nahratím skladby v registračnom formulári.
 6. Maximálna minutáž skladby max do 7min.
 7. Autor, ktorý chce do súťaže zapojiť viac svojich skladieb vyplní pre každú z nich registračný formulár samostatne a zaplatí poplatok.
 8. Poplatok za jednu skladbu je 34 € a bude vám naúčtovaný na vašu kreditnú kartu.
 9. Registračný poplatok slúži na pokrytie nákladov spojených so zaevidovaním skladby do súťaže, jej spracovanie a doručenie pre panel porotcov. Je nevratný.
 10. Akceptované budú skladby výlučne vo formáte mp3 s kompletne vyplnenými údajmi o skladbe a autoroch v registračnom formulári.
 11. Všetky riadne registrované skladby spĺňajúce základné kritéria a pravidlá súťaže budú doručené panelu porotcov FMC. Porota bude tvorená medzinárodnými členmi a odborníkmi  v hudobnej oblasti.
 12. Po uzatvorení registrácie panel porotcov vyberie 7 finalistov, z ktorých určí absolútneho víťaza grand ceny súťaže. Viac o cene pre absolútneho víťaza tu:
 13. Súťažiaci je výhradným vlastníkom svojej skladby a rovnako k nej vlastní všetky autorské práva. Prihlásenie skladby do súťaže v žiadnom prípade neovplyvní a nezmení túto skutočnosť
 14. Registrácia pre aktuálny ročník súťaže je otvorená od 25 októbra. Svoje skladby môžete prihlásiť do 10.3. 2019.
 15. Registrovaný súťažiaci budú od organizátora súťaže dostávať najdôležitejšie informácie a novinky o FMC na ich mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako hlavný komunikačný kanál. V prípade výhry, či postupu do finále budú kontaktovaný na túto adresu. Je preto v záujme súťažiaceho kontrolovať a sledovať správy o súťaži.
 16. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí, že bude rešpektovať a riadiť sa pravidlami tejto súťaže a ich revíziami a tiež rešpektovať organizátorov súťaže a akceptovať výsledky a hodnotenia slovať a bude ho súkromne zdieľať výhradne pre potreby súťaže a hodnotiaceho procesu. 3. Pripravený a vygenerovaný link poskytne spolu s heslom k jeho prístupu v online registračnom formulári.

Pravidlá filmovej súťaže

Film Music Contest-FMC vyhlasuje súťaž pre tvorcov celovečerného, krátkeho filmu a videa s originálnou hudbou. Akceptované budú filmy a videá najrôznejších žánrov a tém: animované, kreslené, hrané, cudzojazyčné, hudobné, dokumentárne atď.  Okrem zapojeného celovečerného, krátkeho filmu alebo videa bude dôležitou súčasťou rozhodovacieho procesu originálna hudba, jej zakomponovanie a kontinuita s obrazom.

Základné pravidlá filmovej súťaže:

 1. Súťaž nie je vekovo ani národnostne obmedzená zúčastniť sa jej môžu autori, ktorí dodržia nasledujúce pravidlá súťaže
 2. Do súťaže je možné zapojiť akýkoľvek celovečerný, krátky film, video s originálnou hudbou bez rozdielu krajiny pôvodu bez obmedzenia roku výroby, témy, žánru, typu atď.
 3. Prihlásený krátky film alebo video môže byť v maximálnej dĺžke 45 min bez obmedzenia roku výroby, témy, žánru, typu atď.
 4. Do súťaže je možné zapojiť ľubovoľný počet filmov.
 5. Registrácia do súťaže prebieha na jej oficiálnej stránke. Je potrebné vyplniť online formulár, zaplatiť členský poplatok 34 €, nahrať film alebo video a poskytnúť súkromný link v registračnom formulári pre účely hodnotenia.
 6. Po úspešnom ukončení registrácie bude účastníkovi zaslaný potvrdzujúci email o úspešnej registrácii.
 7. Spôsob doručenia: 1.Súťažný príspevok autor nahrá na jednu zo stránok pre video zdieľanie prednostne Vimeo, YouTube alebo na úložný server alebo stránku odkiaľ bude možné súbor stiahnuť a link poskytne v prihláške.
 8. Všetky riadne registrované celovečerné, krátke filmy, videá s originálnou hudbou spĺňajúce základné kritéria a pravidlá súťaže budú doručené panelu porotcov FMC. Porota bude tvorená medzinárodnými členmi a  odborníkmi v súťažnej oblasti.
 9. Po uzatvorení registrácie panel porotcov vyberie 7 finálových príspevkov.
 10. Finálové príspevky budú prezentované a premietnuté počas „Gala screeningu“ za účasti medzinárodnej poroty, medzinárodných, zástupcov médií a širokej verejnosti. Panel porotcov určí absolútneho víťaza grand ceny súťaže. Viac o cene pre absolútneho víťaza tu:
 11. Rozhodnutie poroty je konečné a zaväzujúce. Účastníci so vstupom do súťaže akceptujú, že budú toto rozhodnutie rešpektovať a dodržiavať
 12. Organizátor si vyhradzuje právo využiť prihlásené príspevky na PR aktivity súťaže FMC.
 13. Registrovaní súťažiaci budú od organizátora súťaže dostávať najdôležitejšie informácie a novinky o FMC na ich mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako hlavný komunikačný kanál. V prípade výhry, či postupu do finále budú kontaktovaný na túto adresu. Je preto v záujme súťažiaceho kontrolovať a sledovať správy o súťaži.
 14. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí, že bude rešpektovať a riadiť sa pravidlami tejto súťaže a ich revíziami a tiež rešpektovať organizátorov súťaže a akceptovať výsledky a hodnotenia poroty, ktoré sú nemenné a záväzné

SUBSCRIBE

Sign up with your email address to receive news and updates

NEWS

OUR SOCIAL

FACEBOOK


YOUTUBE

--