FMC 2018/2019 Sprievodná grafická súťaž registračný formulár

Prihláška do grafickej súťaže

*Prosíme povinne vyplniť takto označené kolónky

Údaje o grafickom návrhu

Vstupný poplatok je 34 EUR za každú prihlášku