FMC 2018/2019 registračný formulár

Prihláška do hudobnej súťaže

*Prosíme povinne vyplniť takto označené kolónky

Údaje o skladbe

Vstupný poplatok je 34 EUR za každú prihlášku