Pomôžte podporiť organizáciu ďalších ročníkov unikátnej medzinárodnej hudobnej súťaže FMC-Film Music Contest alebo jednu z mnohých ďalších aktivít a eventov, ktoré organizujeme. Pomôžte nám vyhľadávať, objavovať nové hudobné talenty všetkých vekových kategórii a pomôcť k ich profesionálnym cieľom.

Staňte sa oficiálnym sponzorom a získajte od nás benefity pripravené na mieru pre každého partnera zvlášť. Neustále hľadáme, ponúkame nové formy spolupráce s cieľom čo najefektívnejšie vyzdvihnúť našich partnerov, ich značku a prezentovať ich čo možno v najlepšom svetle. Ponúkame sponzorské príležitosti od lokálnych, národných eventov až po medzinárodné celoročné projekty s benefitmi pre Vás.

V prípade záujmu o poskytnutie finančného daru alebo sponzoring nám napíšte na: sponsorship@fmcontest.com

1000.-€

Pomôžte zabezpečiť zaujímavé hudobné ceny pre súťažiacich, ktorí sa zúčastňujú našich pravidelných súťaži.

2500.-€

Podporte možnosť prezentácie talentov z akejkoľvek záujmovo-umeleckej činnosti na koncertoch a vystúpeniach.

3000.-€

Pomôžte zabezpečiť prevádzku nášho webu a náklady spojené s jeho údržbou, updatami a inovovaním v duchu požiadavok 21.storočia.

5000.-€

Prispejte na budovanie, technický upgrade a zariadenie hudobného učebného štúdia na výučbu predmetu “Hudba – počítač”.

7000.-€

Sponzorujte organizáciu ďalšieho ročníka medzinárodného masteringového workshopu v EU.

10 000.-€

Podporte medzinárodnú talentovú súťaž “Children’s Eurostar”.

15 000.-€

Pomôžte nám zasponzorovať náklady na orchestrálne naštudovanie a odprezentovanie skladieb členmi FMC orchestra a zabezpečiť ich vystúpenie na záverečnom galakoncerte a iných vystúpeniach počas celého roka.

25 000.-€

Pomôžte nám zabezpečiť ceny pre absolútnych víťazov medzinárodnej hudobnej súťaže “FMC-Film Music Contest” pre jednotlivé hudobné kategórie ako aj náklady spojené s ich osobnou účasťou na slávnostnom gala.

50 000.-€

Buďte hlavný sponzor medzinárodnej hudobnej súťaže “FMC-Film Music Contest” a našim VIP hosťom počas celej súťaže. Pomôžte naštartovať ich kariérny rast medzinárodným zviditeľnením. Dostaňme spoločne ich prácu do povedomia produkčných či filmových spoločnosti.

NEWS