Commencement of the FMC-Film Music Contest and worldwide contest opening!

Commencement of the FMC-Film Music Contest and worldwide contest opening! The new and unique international project FMC-Film Music Contest, which premiered at the 71st annual Cannes Film Festival and Market, has commenced and the contest is now open across the world. Under an ongoing international PR campaign, the FMC-Film Music Contest has been presented in

Jedinstveno medjunarodno takmičenje FMC – FILM MUSIC CONTEST

Glavni organizator takmičenja GONG art company sa svojom gotovo 25-godišnjom aktivnošću u oblasti kulture, ima u svom portfoliju mnogo uspešno organizovanih projekata. Najnoviji je jedinstveno medjunarodno takmičenje za stvaraoce izvorne filmske i televizijske muzike, autore kratkih filmova, videa i talentovane grafičare. Mogućnost da se svoje stvaralaštvo plasira iz domaćeg studija ispod „svetala reflektora“, da se dobije medijska pažnja i pribave