Glavni organizator takmičenja GONG art company sa svojom gotovo 25-godišnjom aktivnošću u oblasti kulture, ima u svom portfoliju mnogo uspešno organizovanih projekata. Najnoviji je jedinstveno medjunarodno takmičenje za stvaraoce izvorne filmske i televizijske muzike, autore kratkih filmova, videa i talentovane grafičare.

Mogućnost da se svoje stvaralaštvo plasira iz domaćeg studija ispod „svetala reflektora“, da se dobije medijska pažnja i pribave porudžbine u muzičkom i audiovizuelnom svetu je u današnje vreme teško postići.

Naš projekat ima nameru da promeni ovu stvarnost.

Organizacioni tim na čelu sa direktorom takmičenja predstaviće ovaj projekat na 71. godišnjici medjunarodnog filmskog festivala i pratećeg filmskog marketa u Kanu.

FMC-Film Music projekat i njegova premijera u Kanu!

Projekat FMC je imao svoju premijeru i prvu zvaničnu prezentaciju na ovogodišnjoj 71. godišnjici svetski poznatog medjunarodnog filmskog festivala i marketa u francuskom Kanu.

FMC Cannes

Direktor takmičenja tokom filmskog marketa Marché du Film, mr Vlado Železnjak JR je u ime glavnog organizatora GONG art company lično predstavio FMC filmskim centrima različitih zemalja, nacionalnim filmskim delegacijama, producentima, direktorima i muzičarima tokom ličnih susreta.

Vlado Železňák Jr. - Cannes

International village i sastanci u filmskim centrima različitih zemalja.

Projekat se susreo sa velikim interesovanjem, pozitivnim reakcijama stručnjama iz audiovizuelne oblasti i bila su sklopljena nova medjunarodna partnerstva.

Vlado Železňák Jr. - Cannes

U ime glavnog organizatora GONG art company direktor takmičenja FMC u Kanu.

Marche du film Cannes FMC

GONG art company i FMC – Film music Contest uključeni u zvaničnom Marché du Film 2018 Guide štampanom i distribuiranom za sve filmske profesionalce i delegacije predstavljene na 71.godišnjici festivala i marketa u francuskom Kanu.

Zvanično otvaranje i start registracije za takmičare počinje 25.10.2018.godine.

NEWS