Celosvetové otvorenie nového ročníka FMC 2020 spojené s otvorením registrácie sa uskutoční 22.10.2019 v Londýne.

Súťaž začína o

FMC-Film Music Contest Offical Trailer

FMC 2020 Prestížna porota:

vlado-meller

Vlado Meller

USA

Vlado Meller patrí nepopierateľne k jedným z najlepších majstrov masteringu. Je dvojnásob. …

rudolf-geri

Rudolf Geri

SK

Rudolf Geri je Slovenský hudobný skladateľ, hudobný aranžér, dirigent a umelecký riaditeľ…

paul-wiffen

Paul Wiffen

UK

Prvý celovečerný film na ktorom Paul pracoval bol film Ridleyho Scotta Blade Runner spolu s gréckym…

Mark Baxter

USA

Za 35 rokov Mark Baxter pomohol tisícom spevákov so svojím unikátnym prístupom k zlepšeniu…

Lee Oskar

USA

Lee Oskar je medzinárodne uznávaný harmonikový virtuóz, skladateľ, producent, výrobca…

Kaori Kayo

Japan

15 rokov pracovala ako maliarka a umelecká riaditeľka v New Yorku. Spolupracovala s Yoko Ono…

Anthony J.Resta

USA

Ako producent a muzikant ( so zásluhami na bicích, gitare, base, klávesoch, flaute a ďalších…

Gianni Ephrikian

Italy

Skladateľ, dirigent a syn umenia, Gianni Ephrikian spolupracoval s množstvom umelcov všetkých…

Ataru Mukaezato

Japan

Narodil sa na jednom z Okinawských ostrovov s názvom Ishigaki ktorý je populárny v Japonsku…

FMC 2020

FMC(フィルム・ミュージック・コンクール)って何?

他に類を見ない私たちのユニークな国際コンクールは、もとは映画やテレビドラマ用の音楽を製作する作曲家のためのものでしたが、今ではミュージックバンド、ソロ活動を行うミュージシャン、プロデューサー、器楽演奏者、劇場音楽、電子音楽、ゴスペル/クリスチャン・ミュージックなどの様々なジャンルで活躍する音楽家のためのコンテストとなりました。年齢制限もなく、居住地や出身の国籍も問いません。「ヴォイス」カテゴリーでは、必ずしもオリジナル作品でなくても構いません。私たちは「ゴールデン・ヴォイス」を探しています。

どうしてFMCにエントリーするのでしょうか?

  1. 昨年は世界各地38か国からのエントリーがあったことが示すように、既にこのコンクールは広く世間に認められつつあります。詳しくはこちらをご覧ください。
  2. 過去総額15,000ユーロ分の賞金が受賞者には授与されています。
  3. すべてのカテゴリーの中から最も優れた評価を与えられた発表作品には大賞が授与されます。
  4. FMC主催のコンクールの勝者については、既存のありとあらゆるメディアやオンラインを通じて全世界に名前を知らしめることができます。
  5. 受賞者にはFMCオリジナルトロフィーが贈られます。
  6. 電子媒体・紙媒体いずれのメディアもこのコンクールに注目しています。
  7. コンクールに関して、私たちには豊富な実績や様々なミュージシャンとの繋がりがあります。公の場で彼らが作品を披露する場も提供することができます。
  8. 私たちのコンクールに参加することは、きっとあなたの音楽上のキャリアアップにつながるでしょう。

主な目的は?

自作のオリジナル作品の発表の場を提供し、発掘された才能をオンラインを通して地元から国際的な場へ送り出し、国際色豊かな審査員に評価してもらうことを目的としています。

FMC Fotogaléria:

Pre poskytnutie jednorázového dobrovoľného príspevku akejkoľvek hodnoty alebo mesačne sa opakujúceho príspevku prosím kliknite na odkaz nižšie.

NEWS

OUR SOCIAL

FACEBOOK


YOUTUBE